Zakończyliśmy etap oceny formalnej książek zgłoszonych do konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną roku 2023. Po weryfikacji przez Kapitułę zgłoszonych prac, do dalszego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 15 pozycji. Poniżej prezentujemy listę książek zakwalifikowanych do konkursu.


Lista książek zakwalifikowanych do konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną roku 2023:

 • Marzena Adamiak, Przeżywając płeć. Doświadczenie na styku feminizmu, poststrukturalizmu i fenomenologii, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2023.
 • Edyta Barańska, Koty na Zanzibarze. Teoria kultury Clifforda Geertza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2023.
 • Anna Brożek, Jacek Jadacki, Kazimierz Twardowski: Filozof ze Lwowa. Życie oraz  Kazimierz Twardowski: Filozof ze Lwowa. Poglądy, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2023.
 • Wojciech Józef Burszta, Marcin Kafar, Umykanie. Pomyślenia z etnografii życia. Perspektywy Biograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023.
 • Jakub Dadlez, Michael de Montaigne i nowoczesność. Próba historii myślenia, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2023.
 • Marcin Dżugaj, Problem wolności i konieczności w filozofii Nietzschego. Nietzsche wobec tradycji niemieckiej mistyki panteistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023.
 • Marcin Fabiański, Metafizyka dla neurotyka. Czym jest i czym mógłby być coaching filozoficzny?, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2023.
 • Jacek Filek, O nadziei. Historyczne i analityczne wprowadzenie do fenomenologii nadziei, Wydawnictwo MANDO, Kraków 2023.
 • Magdalena Krasińska, Wzniosłość, patos, lament. Typy jednostkowości muzyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2023.
 • Barbara Krawcowicz, Historia, metahistoria i zło. Teologia żydowska w odpowiedzi na Zagładę, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2023.
 • Andrzej Leder, Ekonomia to stan umysłu. Ćwiczenie z semantyki języków ekonomicznych, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2023.
 • Damian Leszczyński, Puste naczynia. Studia z filozofii współczesnej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2023.
 • Anna Starościc, Koncepcja nauki Philipa Kitchera, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2023.
 • Jacek Wojtysiak, Między ukryciem a jawnością. Esej z filozofii religii i teologii filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2023.
 • Marta Zaręba, Intencje a pragnienia i przekonania, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2023.

W kolejnym etapie publikacje zostaną przekazane do recenzji Kapitule konkursu. W toku prac zostaną wyłonione 3 prace finałowe. Termin ogłoszenia książek zakwalifikowanych do finału konkursu zaplanowany jest na koniec sierpnia.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Academicon będąca instytucją podejmującą działania na rzecz nauki, w tym jej popularyzacji, upowszechniania i promocji. Od 2016 r. jest wydawcą dwumiesięcznika „Filozofuj!”, którego misją jest zapoznawanie czytelników z zagadnieniami filozoficznymi w sposób wielostronny i przystępny.


Patronami wydarzenia są:

 • Prezydent Miasta Lublin (patronat honorowy)
 • Magazyn „Filozofuj!”
 • Wydawnictwo Academicon
 • Radio Lublin
 • Forum Akademickie
 • Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
 • Wydział Filozofii, Uniwersytet w Białymstoku
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański
 • Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu
„Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.