Projekt nr 550937 pt. Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Wysokość finansowania: 250 000 zł

Całkowita wartość projektu: 279 064 zł

Czas trwania projektu: lata 2022–2024 

Opis zadania:

Popularyzacja filozofii i czytelnictwa literatury filozoficznej oraz integracja środowiska filozoficznego w Polsce. Konkurs ma zwrócić uwagę szerszego odbiorcy na wartościowe pozycje z zakresu filozofii i je promować, a autorom wybitnych publikacji dać szansę, by zostali zauważeni i nagrodzeni.

Nagroda im. Kazimierza Twardowskiego, wybitnego filozofa, ojca współczesnej filozofii polskiej (twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej), a przy tym zapalonego dydaktyka i popularyzatora nauki przyznawana jest raz w roku za wybitną pracę naukową z zakresu filozofii. Wysokość Nagrody ustala każdego roku Fundacja Academicon, organizator konkursu. W roku 2023 jest to 40 tys. zł. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie. 

Zwycięska publikacja jest wyłaniana przez Kapitułę Nagrody, składającej się z uznanych w środowisku profesorów – filozofów akademickich. Wybór jest przeprowadzany w dwóch etapach. Najpierw wyłaniana jest trójka finalistów, a następnie zwycięzca. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody (statuetka i nagroda pieniężna) odbywa się na uroczystej gali. Gali towarzyszą dodatkowe wydarzenia m.in. panel dyskusyjny.