O nagrodzie

Nagroda im. Kazimierza Twardowskiego, wybitnego filozofa, ojca współczesnej filozofii polskiej (twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej), a przy tym zapalonego dydaktyka i popularyzatora nauki przyznawana jest raz w roku za wybitną pracę naukową z zakresu filozofii. Wysokość Nagrody ustala każdego roku Fundacja Academicon, organizator konkursu. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie. 

Zwycięska publikacja jest wyłaniana przez Kapitułę Nagrody, składającej się z uznanych w środowisku profesorów – filozofów akademickich. Wybór jest przeprowadzany w dwóch etapach. Najpierw wyłaniana jest trójka finalistów, a następnie zwycięzca. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody (statuetka i nagroda pieniężna) odbywa się na uroczystej gali. Gali towarzyszą dodatkowe wydarzenia m.in. panel dyskusyjny.

Konkurs oprócz wyłonienia zwycięskiej publikacji ma też cele pośrednie: popularyzację filozofii i czytelnictwa literatury filozoficznej oraz integrację środowiska filozoficznego w Polsce. Ma zwrócić uwagę szerszego odbiorcy na wartościowe pozycje z zakresu filozofii i je promować, a autorom wybitnych publikacji dać szansę, by zostali zauważeni i nagrodzeni.

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą filozoficzną książkę roku jest jedynym tego rodzaju konkursem w Polsce.

Jak zgłosić książkę do Nagrody?

 1. Zapoznaj się z naszym regulaminem oraz upewnij się, że Twoja praca spełnia wszystkie wymogi w nim zawarte.

 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na naszej stronie. Składa się on z dwóch części: 1) informacji o zgłaszającym i zgłaszanej książce oraz 2) uzasadnienia merytorycznego (nieprzekraczającego 5400 znaków ze spacjami). Zgłoszenie winno być opatrzone podpisem kierownika jednostki zgłaszającej.
 3. Dołącz wypełnioną zgodę autora książki na zgłoszenie do konkursu.
 4. Dołącz uzupełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku.
 5. Praca może zostać zgłoszona jedynie poprzez: uczelnię, jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy, wydawnictwo naukowe lub inne instytucje naukowe.
 6. Prześlij wyżej wymieniony komplet dokumentów (w punktach 2–4):
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej (zgloszenia@nagroda-twardowskiego.pl), pod warunkiem zaopatrzenia wymaganych dokumentów w podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
  2. pocztą na adres: Fundacja Academicon, ul. Heleny Modrzejewskiej 13, 20-810 Lublin, z dopiskiem: „Nagroda im. Twardowskiego”.
 7. Po pozytywnej weryfikacji kompletu dokumentów prześlemy mailowo odpowiedź z prośbą o dostarczenie dwóch fizycznych egzemplarzy zgłaszanej książki na adres:*
  Fundacja Academicon
  ul. Heleny Modrzejewskiej 13
  20-810 Lublin
 8. Zgłoszenie będzie uznane jako pełne i skuteczne, gdy będzie zawierało: komplet ww. dokumentów (zob. punkty 2–4) oraz dwa fizyczne egzemplarze książki do prac recenzyjnych Kapituły Nagrody.
 9. W przypadku zakwalifikowania książki do finału konkursu należy przesłać dodatkowo dziewięć fizycznych egzemplarzy książki lub jej wersję elektroniczną.

* W przypadku odrzucenia zgłoszenia ze względów formalnych, odesłanie egzemplarzy będzie możliwe tylko na koszt nadawcy.


Pobierz > formularz zgłoszenia.

Pobierz > zgodę autora na zgłoszenie książki.

Pobierz > oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.