O nagrodzie

Nagroda im. Kazimierza Twardowskiego, wybitnego filozofa, ojca współczesnej filozofii polskiej (twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej), a przy tym zapalonego dydaktyka i popularyzatora nauki przyznawana jest raz w roku za wybitną pracę naukową z zakresu filozofii. Wysokość Nagrody ustala każdego roku Fundacja Academicon, organizator konkursu. W roku 2023 jest to 40 tys. zł. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która jest autorem lub współautorem pracy zgłoszonej w konkursie. 

Zwycięska publikacja jest wyłaniana przez Kapitułę Nagrody, składającej się z uznanych w środowisku profesorów – filozofów akademickich. Wybór jest przeprowadzany w dwóch etapach. Najpierw wyłaniana jest trójka finalistów, a następnie zwycięzca. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody (statuetka i nagroda pieniężna) odbywa się na uroczystej gali. Gali towarzyszą dodatkowe wydarzenia m.in. panel dyskusyjny.

Konkurs oprócz wyłonienia zwycięskiej publikacji ma też cele pośrednie: popularyzację filozofii i czytelnictwa literatury filozoficznej oraz integrację środowiska filozoficznego w Polsce. Ma zwrócić uwagę szerszego odbiorcy na wartościowe pozycje z zakresu filozofii i je promować, a autorom wybitnych publikacji dać szansę, by zostali zauważeni i nagrodzeni.

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą filozoficzną książkę roku jest jedynym tego rodzaju konkursem w Polsce.

Harmonogram 1. edycji Nagrody

6 lutego – otwarcie naboru zgłoszeń

30 marca 25 maja – zamknięcie naboru zgłoszeń

pierwsza połowa października – ogłoszenie trójki finalistów

16 listopada – uroczysta Gala, ogłoszenie zwycięzcy i przekazanie nagród

Jak zgłosić książkę do Nagrody?

 1. Zapoznaj się z naszym regulaminem oraz upewnij się, że Twoja praca spełnia wszystkie wymogi w nim zawarte. 
 2. Uzupełnij formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na naszej stronie.
 3. Uzupełnij zgodę na przesyłanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.
 4. Uzupełnij oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku.
 5. Przygotuj merytoryczne zgłoszenie swojej książki (zgłoszenie nie może przekraczać 5400 znaków ze spacjami).
 6. Praca może zostać zgłoszona jedynie poprzez: uczelnię, jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy, wydawnictwo naukowe lub inne instytucje naukowe.
 7. Uzyskaj podpis kierownika zgłaszającej jednostki na piśmie merytorycznym zgłaszanej książki.
 8. Prześlij komplet dokumentów (formularz zgłoszeniowy, zgoda na przesyłanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku, zgłoszenie merytoryczne):
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej (zgloszenia@nagroda-twardowskiego.pl), pod warunkiem zaopatrzenia wymaganych dokumentów w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
  2. pocztą na adres: Fundacja Academicon, ul. Heleny Modrzejewskiej 13, 20-810 Lublin, z dopiskiem: „Nagroda im. Twardowskiego”.
 9. Po pozytywnej weryfikacji kompletu dokumentów prześlemy mailowo odpowiedź z prośbą o dostarczenie 2 fizycznych egzemplarzy zgłaszanej książki na adres:*
  • Fundacja Academicon, ul. Heleny Modrzejewskiej 13, 20-810 Lublin
 10. Po otrzymaniu dwóch egzemplarzy książek wymaganych na rzecz pracy Kapituły w ramach konkursu, zgłoszenie zostaje uznane za przyjęte. 

*Możliwe jest przesłanie książek wraz z kompletem dokumentów na własną odpowiedzialność. W przypadku odrzucenia zgłoszenia ze względów formalnych, odesłanie egzemplarzy będzie możliwe tylko na koszt nadawcy.

UWAGA: w przypadku dokumentów przesłanych w wersji fizycznej konieczne jest dostarczenie podpisanych ORYGINAŁÓW. Skany nie są akceptowane.


Pobierz > formularz zgłoszenia.

Pobierz > zgodę na przesyłanie materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Pobierz > oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.