Kontakt

Fundacja Academicon

ul. Heleny Modrzejewskiej 13
20-810 Lublin

Zgłoszenia drogą elektroniczną prosimy przesyłać na adres:
zgloszenia@nagroda-twardowskiego.pl

Koordynator konkursu:

Marta Szajdzińska

e-mail: marta.szajdzinska@academicon.pl