Patronaty

patronat honorowy

 

partnerzy medialni

patronaty medialne

TVP3 Lublin

Polskie Radio Lublin

Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański

Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński

Wydział Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Filozofii, Uniwersytet w Białymstoku

Forum Akademickie

Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej