16 listopada 2023 roku w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się Gala, w trakcie której nastąpi wręczenie Nagrody im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej 2022 roku.

Otwarcie gali odbędzie się o godzinie 14:30, a następnie w ramach panelu dyskusyjnego Wydawanie książek filozoficznych dziś eksperci będą dzielić się spostrzeżeniami na temat aktualnych trendów w filozoficznych publikacjach. O godzinie 17:30 rozpocznie się najbardziej oczekiwany momentu tego wieczoru – ogłoszenie zwycięzców.

Kapituła Nagrody im. Kazimierza Twardowskiego, składająca się z uznanego grona profesorów-filozofów, przyzna prestiżowe wyróżnienie autorowi najwybitniejszej filozoficznej książki 2022 roku. Wydarzenie jest jedynym konkursem tego rodzaju w Polsce, kładącym nacisk na promocję filozofii oraz czytelnictwa literatury filozoficznej. To także doskonała okazja, aby zapoznać się z twórczością wyróżnionych autorów i podzielić się pasją do myśli filozoficznej.

Wstęp na galę jest wolny, co czyni to wydarzenie dostępnym dla szerokiego grona miłośników filozofii.

Z przyjemnością informujemy również o wydarzeniu towarzyszącym Gali: Młodzieżowym Klubie Filozofuj!: Przypadek i konieczność.
Spotkanie Klubu odbędzie się w godzinach: 10:00 – 12:00 w Centrum Kultury w Lublinie. Więcej informacji pojawi się wkrótce.

Realizacja wydarzenia jest możliwa dzięki wsparciu ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.


Harmonogram:

Wydarzenie towarzyszące:

10:00 – 12:00 – Młodzieżowy Klub „Filozofuj!” „Przypadek i konieczność”’

Program gali:

14:30 – Otwarcie gali
14:45 – 16:00 – Panel dyskusyjny: „Wydawanie książek filozoficznych dziś”
17:30 – 18:30 – Ogłoszenie zwycięzców

Patronami wydarzenia są:

 • Prezydent Miasta Lublin (patronat honorowy)
 • Magazyn „Filozofuj!” 
 • Wydawnictwo Academicon
 • TVP3 Lublin
 • Radio Lublin
 • Forum Akademickie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański
 • Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.