Rozpoczynamy II edycję konkursu o nagrodę za najlepszą książkę filozoficzną roku 2023. Fundacja Academicon ustanowiła nagrodę dla zwycięzcy w wysokości 40 000 zł. Od dzisiaj można zgłaszać książki do konkursu, który zostanie rozstrzygnięty w listopadzie na uroczystej gali podczas Światowego Dnia Filozofii 2024. Zapoznajcie się ze szczegółami zamieszczonymi we wpisie.

Zapraszamy wydawnictwa i instytucje naukowe do nadsyłania zgłoszeń do konkursu na najlepszą książkę filozoficzną roku 2023. Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia.

Do konkursu może zostać zgłoszona monografia naukowa z zakresu filozofii, która została opublikowana w języku polskim w roku poprzedzającym rok zgłoszenia do Nagrody i jest to jej pierwsze wydanie. Pozostałe zasady konkursu znajdują się w Regulaminie. Zalecamy uważną jego lekturę. Szczegółowe wskazówki dotyczące tego, jak zgłosić książkę do konkursu, znajdzie w zakładce „O nagrodzie”.

Tegoroczne eliminacje stanowią drugą edycję konkursu, który planujemy organizować co roku. Co roku też ogłoszeniu zwycięzcy w Światowy Dzień Filozofii towarzyszyć będzie uroczysta gala z wydarzeniami towarzyszącymi.

Patronem nagrody jest Kazimierz Twardowski, wybitny filozof, twórca Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, wybitny naukowiec, dydaktyk, organizator i popularyzator nauki, ojciec polskiej filozofii.


Harmonogram konkursu:

Etap I

16 luty–30 kwietnia – nabór zgłoszeń do konkursu

15 maja – ogłoszenie listy publikacji zakwalifikowanych do konkursu

16 maja–koniec sierpnia – recenzowanie prac

Etap II

początek września – wyłonienie trzech publikacji finałowych

21 listopada – ogłoszenie zwycięzcy na uroczystej gali.


Więcej informacji o konkursie, w tym instrukcję składania zgłoszeń można znaleźć > tutaj.


Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa,

przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.