W trakcie przygotowań do II edycji konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną roku 2023, która rozpocznie się już wkrótce, Kapituła konkursu wprowadziła istotne zmiany w regulaminie. Dotyczą one głównie przyjmowania publikacji do konkursu. Według nowych postanowień książki o charakterze leksykonu, słownika, encyklopedii i pracy zbiorowej pod redakcją nie będą uwzględnione w konkursie. W regulaminie zaznaczono, że praca powinna być monografią naukową z zakresu filozofii.

Poniżej zamieszczamy treść Uchwały Kapituły konkursu:

Uchwała Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną roku z dn. 29.01.2024 roku.

Kapituła Konkursu wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Konkursu:

Paragraf 3 pkt 11 podpunkt a zyskuje brzmienie: „jest wybitną monografią naukową z zakresu filozofii prezentującą oryginalne rozwiązanie problemu lub nowatorską koncepcję”.

Do Regulaminu Konkursu w paragrafie 3 zostaje dopisany punkt 12 w następującym brzmieniu: „W Konkursie nie będą rozpatrywane publikacje o charakterze: leksykonu, encyklopedii, słownika, pracy zbiorowej pod redakcją”.

Dalsze punkty w tym paragrafie zyskują nową numerację – o numer większą względem stanu sprzed niniejszych zmian.

Paragraf 3 pkt 6 zyskuje brzmienie: „Formularz zgłoszeniowy zostaje zamieszczony na stronie internetowej Nagrody. Formularz wymaga podania imienia, nazwiska autora książki, tytułu książki, nazwy instytucji zgłaszającej oraz uzasadnienia merytorycznego zgłoszenia. Oprócz tego należy przesłać 2 fizyczne egzemplarze zgłaszanej książki. W razie nominowania pracy do finału Konkursu, zgłaszający zobowiązany jest do nadesłania dodatkowo wersji elektronicznej publikacji lub 9 egzemplarzy drukowanych w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do finału Konkursu. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu”.

Już pierwszej połowie lutego ogłosimy otwarcie naboru zgłoszeń oraz harmonogram II edycji Konkursu. Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszej stronie.


Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa,

przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.