Fot. Tomasz Poślada


Najlepszą książką filozoficzną 2022 roku została „Ontologia Boga”, autorstwa Marka Łagosza z Uniwersytetu Wrocławskiego. Werdykt Kapituły Nagrody im. Kazimierza Twardowskiego ogłoszono 16 listopada 2023, w Światowy Dzień Filozofii UNESCO, na uroczystej gali. Nagrodę ufundowała Fundacja Academicon.

Nagroda im. Kazimierza Twardowskiego, wybitnego filozofa, ojca współczesnej filozofii polskiej (twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej), a przy tym zapalonego dydaktyka, organizatora i popularyzatora nauki przyznawana jest raz w roku za wybitną pracę naukową z zakresu filozofii. W tym roku do konkursu zgłoszono 17 prac, spośród których w 19 października wyłoniono 3 finałowe.

16 listopada 2023, w Światowy Dzień Filozofii, na uroczystej gali zaprezentowano trzy finałowe książki, a następnie Przewodnicząca Kapituły prof. Agnieszka Lekka-Kowalik odczytała werdykt, zgodnie z którym zwycięzcą pierwszej edycji nagrody została książką Ontologia Boga Marka Łagosza. Laureat otrzymał dyplom, statuetkę dla zwycięzcy i 40 tys. zł.

 

Prof. dr hab. Marek Łagosz pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Zakładem Ontologii i Filozofii Przyrody. Dotychczas opublikował siedem książek: Znaczenie i prawda. Rozważania o Fregowskiej semantyce zdań (Wrocław 2000), Brzytwa Ockhama a wykazywanie nieistnienia (Wrocław 2002), Realność czasu (2007), Marks. Praca i czas. Wartość czasu w ekonomii i moralności (Warszawa 2012), O świadomości. Fenomenologia zjawisk umysłowych (Kęty 2016), Ontologia. Materializm i jego granice (Kraków 2019), Ontologia Boga (Kraków 2022). Autor licznych publikacji m. in. w „Filozofii Nauki”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Przeglądzie Filozoficznym”, „Ruchu Filozoficznym”. Interesuje się ontologią, epistemologią, filozofią analityczną, filozofią Karola Marksa, fenomenologią oraz ontologią Boga i teologią.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Academicon, wydawca magazynu „Filozofuj!” i portalu filozofuj.eu, inicjatyw popularyzujących filozofii i promujących edukację filozoficzną.

Patronami wydarzenia są:

 • Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk (patronat honorowy)
 • JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (patronat honorowy)
 • Magazyn „Filozofuj!”
 • Wydawnictwo Academicon
 • TVP3 Lublin
 • Radio Lublin
 • Forum Akademickie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański
 • Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej