O czym są finałowe publikacje biorące udział w konkursie o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną 2022 roku? Prezentujemy trzy książki, które znalazły się w ścisłej czołówce.

Kapituła Nagrody im. Kazimierza Twardowskiego wybrała 3 finałowe książki w konkursie na najlepszą książkę filozoficzną 2022 roku. Prezentujemy te znakomite publikacje (są wymienione w kolejności alfabetycznej, zgodnie z kolejnością nazwisk autorów na stronach tytułowych zgłoszonych książek):

Andrzej Dąbrowski, Magdalena Hoły-Łuczaj, Andrew Schumann, Konrad Szocik, Jan Woleński, Leksykon logików polskich 1900–1939, Copernicus Center Press: Kraków 2022.

Nie ma […] wątpliwości, że osiągnięcia w zakresie logiki stanowią jedną z najważniejszych kart w historii nauki polskiej. […] Celem Leksykonu było możliwie pełne przedstawienie badań logicznych w Polsce z perspektywy osobowej. Ponieważ kilku wybitnych logików, m. in. Jan Łukasiewicz i Alfred Tarski, wyemigrowało z Polski w latach 1939–1945 oraz w pierwszych latach powojennych, informacje biograficzne uwzględnią także działalność na obczyźnie, w szczególności, udział w życiu polonijnym, zarówno naukowym jak i politycznym, ale także w kształtowaniu badań logicznych, w których osiedlili się. Dodatkowym zadaniem pracy na Leksykonem było ukazanie społecznej roli logiki, co miało poważny wpływ na edukację na wszystkich poziomach i w różnych dyscyplinach. Co szczególnie warte jest nadmienienia, bardzo wielu autorów, którzy zostali uwzględnieni w leksykonie, nie było dotychczas opracowywanych ze względu na ich dorobek w zakresie logiki. […] Informacje zawarte w leksykonie, podane w zwięzłej formie, przydatne będą dla każdej osoby badającej historię logiki w Polsce, a także działy innych dyscyplin, w szczególności logiki, semantyki, metodologii oraz matematyki.

[z opisu opracowanego przez Wydawnictwo CCPress]

Marek Łagosz, Ontologia BogaTW i WPN Universitas: Kraków 2022.

Autor wyraża przekonanie, że filozofia jako dyscyplina humanistyczna nie może być myślą pełnowymiarową, nie podejmując kwestii Boga. Z humanistycznego punktu widzenia można przypuścić nawet, że nie tylko problem istnienia Boga jest „pewną nieuchronnością” dla ludzkiego umysłu, lecz także nieuchronnością jest Bóg sam. Człowiek bowiem jako istota z natury rzeczy duchowo transcendująca wszelką skończoność i wszelkie ograniczenia tylko w Nieskończoności może zrealizować pełnię swej istoty. Monografia prof. Łagosza stanowi kolejną odsłonę filozoficznego zmagania się z Transcendencją. […] To monumentalna praca, w której zawarto wiele istotnych i ciekawych filozoficzno-teologicznych treści dotyczących istnienia i natury Absolutu.

[z opisu opracowanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego]

 

Bartosz Wójcik, Wojna i motłoch. Sprzeczności nowoczesne w filozofii HeglaUniversitas: Kraków 2022.

Mimo, że książka podejmuje problem filozofii politycznej Hegla, koncentrując się na kwestiach wojny i motłochu, w istocie oferuje świeże spojrzenie przedstawiciela młodego pokolenia humanistów na tak ważne problemy (zwłaszcza europejskiej wkontekście m.in. wojny w Ukrainie) współczesności, jak antagonizmy społeczne między narodami oraz wewn ętrzne, które ujawniają i intensyfikują wojny, oraz związane z tym wyzwania współczesności. Wójcik proponuje, „by na współczesność spojrzeć oczami Hegla”.

[z opisu opracowanego przez TAiWPN Universitas]

 

Gratulujemy finalistom i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Szczegółowe informacje dotyczące uroczystej gali, na której zostanie ogłoszona zwycięska publikacja oraz wydarzeń towarzyszących są dostępne na naszej stronie. Zachęcamy do obserwowania naszego portalu, oficjalnej strony konkursu i naszych mediów społecznościowych – będziecie na bieżąco z wszelkimi aktualnościami.


Profil na Facebooku | Wydarzenie na Facebooku | Profil na Instagramie | Oficjalna strona konkursu


Patronami wydarzenia są:

 • Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk (patronat honorowy)
 • JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (patronat honorowy)
 • Magazyn „Filozofuj!”
 • Wydawnictwo Academicon
 • TVP3 Lublin
 • Radio Lublin
 • Forum Akademickie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański
 • Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Konkurs o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki Społeczna Odpowiedzialność Nauki.


Prowadzenie portalu filozofuj.eu – finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.