16 listopada odbędzie się pierwsze spotkanie Klubu „Filozofuj!” dla młodzieży – w ramach wydarzeń towarzyszących gali wręczenia Nagrody im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej roku przyznawanej przez Fundację Academicon. Lubelscy licealiści będą mieli okazję podyskutować o przypadku i konieczności w świecie.

Pierwszy Klub „Filozofuj!” dla młodzieży poświęcony będzie tematowi „Przypadek i konieczność” (temat aktualnego numeru). Licealiści będą mieli okazję poznać perspektywę filozoficzną tego ważnego zagadnienia z dziedziny ontologii oraz sfery ludzkiego działania. Porozmawiają o determinizmie w świecie, wolnej woli, przeznaczeniu i przypadku w naszym życiu. Dyskutanci podejmą m.in. takie kwestie jak:

  1. Czy przyjęcie determinizmu prowadzi do uznania ciążącego nad nami fatum?
  2. Czy odwołanie do istnienia w świecie przypadku rozwiązuje problem wolnej woli?
  3. Czy wolność jest możliwa tylko w świecie pozbawionym wszelkiej konieczności?
  4. Czy osoba, która jest nieprzewidywalna, jest bardziej wolna od osoby, która podporządkowuje się normom?
  5. Czy Bóg „musi” być dobry?

Spotkanie podzielone zostanie na dwie części: najpierw będzie można wysłuchać dyskusji zaproszonych ekspertów. Następnie głos zostanie oddany młodej publiczności – każdy z przybyłych będzie mógł zadać pytanie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów szkół ponadpodstawowych.


Wstęp bezpłatny. Aby wziąć udział, należy zapisać się w poniższym formularzu i poczekać na potwierdzenie mailowe (liczba miejsc ograniczona):

 

Zapisy całych klas szkolnych bezpośrednio w Centrum Kultury w Lublinie.


Spotkanie Klubu „Filozofuj!” dla młodzieży związane jest z obchodami Światowego Dnia Filozofii i stanowi część wydarzeń towarzyszących gali wręczenia Nagrody im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej roku przyznawanej przez Fundację Academicon.


W dyskusji wezmą udział:
Jacek Wojtysiak – profesor filozofii, kierownik Katedry Teorii Poznania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor podręczników do filozofii: Pochwała ciekawości oraz Filozofia i życie. W pracy naukowej tropi dwa słowa: być i dlaczego. Poza tym lubi leniuchować na łonie rodziny, czytać Biblię, słuchać muzyki barokowej i kontemplować przyrodę. Uzależniony od słowa drukowanego i od dyskutowania ze wszystkimi o wszystkim. Hobby: zbieranie czapek z różnych możliwych światów.

Marcin Będkowski – doktor filozofii, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Języka Polskiego UW, ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują logikę praktyczną, pragmatykę językoznawczą, metodologię humanistyki i historię Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Zajmuje się także zagadnieniami poprawności językowej, prostego języka i językoznawstwa komputerowego. Uczestnik licznych projektów naukowych i edukacyjnych (m.in. „Filozofia z metodologicznego punktu widzenia. Kondycja i perspektywy dyscyplin filozoficznych w świetle paradygmatu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”, „Internetowy słownik języka Cypriana Norwida”, „Spójniki logiczne w językach naturalnych”, „Słowniki dawne i współczesne. Internetowy przewodnik edukacyjny”, „Pomiędzy słowami – szkoła historii literatury i wiedzy o języku polskim dla studentów zagranicznych”, „Laboratorium językowe: korpus młodzieży początku XXI wieku”). Twórca strony www.mysleniekrytyczne.pl, miłośnik gry na gitarze, fotografowania, wędrówek po górach i… uczenia się nowych rzeczy.

Spotkanie poprowadzi Dorota Monkiewicz.


 Czas: czwartek, 16 listopada, o godz. 10.00–12.00
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
 Wydarzenie na Facebooku


Organizatorzy:

„Filozofuj!”

Pracownia Sztuczka (Centrum Kultury w Lublinie)


Zobacz relację ze spotkań Klubów „Filozofuj!”  w innych miastach.

Kluby „Filozofuj!” – to nieformalne grupy współpracowników i sympatyków czasopisma „Filozofuj!”, organizujące w swoich miejscowościach imprezy (np. konferencje, spotkania dyskusyjne lub promocyjne) popularyzujące filozofię pod patronatem Redakcji „Filozofuj!”. Więcej informacji > tutaj.


Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.